ANBI

Op last van de belastingdienst (Heerlen, 20 juli 2013, kenmerk B/CA-UPB/13/097) hebben wij, evenals alle andere ANBI stichtingen, onderstaande gegevens openbaar moeten maken. Uitdrukkelijk zij vermeld dat dit deel van de site weinig interessant is voor derden.

 • Naam: Stichting H.A.J. Bekhuis (verder SHB)
 • Fiscaal nr.: 80 70 67 684
 • KvK nr.: 410 300 55
 • Contactgegevens: zie "contact"
 • Bestuurssamenstelling: zie "bestuur"
 • Beleidsplan: Uitkeringen doen volgens de statuten van de SHB.
 • Beloningsbeleid:  Totale bestuurskosten: ca. € 5.200,- per jaar ( < 4%) 
 •           Dit is incl. kosten boekhouding (eigen beheer) en kosten jaarlijkse fiscale aangifte.
 •           En tevens incl. € 400,- algemene bestuurskosten (vergaderingen e.d.)
 • Doelstelling: zie "home".
 • Activiteitenverslag: zie "agenda / actueel"
 • Financiële verantwoording:  
 •           De SHB verhuurt de panden Eurowerft 8,10,12 te Denekamp.
 •           Het betreft hier een totale huursom van ca. € 148.000,- per jaar, vanaf 2016.
 •           De huur is op basis van jaarlijkse indexering aan te passen. De verdeling van e.e.a. is als volgt
 •           (bedragen x € 1.000,-, afgerond)
 1. Inkomsten (huur) +148
 2. Bestuur en algemene kosten -5
 3. Verzekeringen -3
 4. Reservering groot onderhoud -10
 5. Reservering onvoorzien -5
 6. Reservering grote rampen -10  
 7. Resteert voor donaties  -115 / -125 (laatstgenoemde indien geen grote rampen uitkering)